#220130
ABD

Det skal de ejere som pt. opnår en overnormal profit grundet den manglende konkurrence.