#220124
Michael

Den manglende konkurrence er et direkte resultat af de høje omkostninger ved indfrielse af eksisterende lån og hvad gør man så lige ved det? Hvad gør man ved det faktum, at et F5-lån skal indfries til overkurs (til en kurs som er markedsbestemt) inden en nyt kan optages i en anden kreditforening? Det problem lader sig jo ikke løse på nogen enkel vis og at flytte obligationerne fra én kreditforening til en anden går ikke sådan som systemet er skruet sammen.

Jeg så gerne øget konkurrence, men jeg har svært ved at se hvordan politikerne skal tvinge noget igennem og hvilke ændringer helt præcist der skal lovgives om