#220112
Daniel (2)

Hej jsrn, jeg er enig i at ved en højere rente må det forventes at bidragssatsen reduceres, men spørgsmålet er hvad startpositionen er og pt er der ikke ligevægt mellem rente og bidragssats, så hvis du fremskriver på baggrund af nuværende udvikling tror jeg det bliver for optimistisk.