#220054
Michael

Hvis du “opkonverterer” et 3% fastforrentet lån med fx. 23 års restløbetid til et nyt fastforrentet (lad os sige 5%) med 30 års løbetid så stiger dit fradrag ja, men det gør din samlede rentebetaling jo så også fordi løbetiden forlænges med 7 år.

Men der er jo andre muligheder fx. at tage et 20-årigt lån i stedet eller gå i flex og hvordan regnestykket så ser ud er lidt håbløst at svare præcist på fordi der er så mange variabler i spil her. Man skal som udgangspunkt ikke vælge fastforrentet fordi man forventer en kursgevinst – det aspekt er simpelthen alt for spekulativt fordi du betaler en højere pris nu med forventning om en senere gevinst. Jo længere tid der går inden renten stiger desto mindre bliver gevinsten.