#219984
ABD

Jeg har undersøgt sagen lidt nærmere. SKAT henviser til KSL § 5, stk. 2:

§ 5. Børn ansættes selvstændigt til skat.
“Stk. 2. Har barnet modtaget en indtægtsnydelse eller formue som gave fra sine forældre, stedforældre eller plejeforældre, beskattes indtægtsnydelsen eller formueafkastet hos giveren, hvis denne er fuldt skattepligtig her til landet. Dette gælder dog kun til udløbet af det kalenderår, i hvilket barnet fylder 18 år, eller til barnet indgår ægteskab.”

Konklusionen er altså at det er ligegyldigt om du investere i det ene eller andet, beskatningen sker hos giveren. Eneste mulighed for at opnå nogle skattemæssige fordele er altså at oprette en traditionel børneopsparing og tilknytte et værdipapirdepot hertil, afkastet på disse papirer vil være skattefrit. Men det er selvfølgelig meget lidt man kan sætte ind herpå

Hvordan SKAT så kan vide hvem der har foræret barnet formue må guderne vide. Jeg antager at man selv er pligtig hertil. Så hvis du vil være “kreativ” kan du vel bare undlade at oplyse SKAT herom.