#219980
morsdreng

Du har en friværdi/formue på 400 tkr. mens din samleverske har en kontant formue på 1.200 tkr.

De frie midler som du taler om skal anvendes til nedbringelse gælden kommer derfor for ca. 85% vedkommende fra din samleverske og vil, hvis de anvendes til nedbringelse af gælden, betyde et udlån fra hende til dig, med alt hvad dette indebærer i form af risiko, sikkerhed, afdrag og forrentning. Hvad har I forstillet jer angående rente? skal hendes udlån til dig være rente-og afdragsfrit?

Som allerede oplyst, KAN det give store problemer, hvis man også vælger at blande økonomien sammen. Både hvis man senere går fra hinanden eller hvis en af parterne har kreditorer, går konkurs eller dør. Dette kan tale for, at man ikke blander mere sammen end højst nødvendigt. Har i for øvrigt fået lavet gensidigt testamente? har I livsarvinger?

Som oplyst, vil din samleverske kunne “købe sig ind i lejligheden” ved at betale ½-delen af friværdien og indtrædes om meddebitor på den allerede eksisterende gæld. Anvender hun yderligere 1.000 tkr. af sine midler til at nedbringe lånene i den nu fælles ejede lejlighed, vil ½-delen eller 500 tkr. være et udlån fra hende til dig. Jeg har her ikke taget hensyn til anvendelsen af de 200 tkr. som du får i betaling for friværdien og som betyder, at de samlede frie midler udgør i alt 1.200 tkr..

Det er derfor i realiteten hende der har mest brug for juridisk rådgivning og dig der “vinder” ved den skitserede model.

I bør derfor også overveje, om det ikke er en bedre løsning hvis hun kun bruger 200 tkr. til at købe sig ind i lejligheden og derefter deltager ligeligt i betalingen af udgifterne på den nu fælles lejlighed. Den resterende del af hendes kontante midler beholder hun til placering efter sit ønske og risikovalg – og ikke anvendelse som udlån til dig. Herved blandes jeres økonomi ikke mere sammen end højst nødvendig. Men tal også med en advokat om denne mulighed.