#219976
morsdreng

Søg juridisk rådgivning

Udgangspunktet for salg af din ½-del vil normalt være, at din samlever lægger en udbetaling på 200 tkr (½-delen af friværdien) mens resten af købesummen (2, 6mill. : 2, minus 200 tkr = 1.1 mill). finansieres ved at hun indtræder som debitor på ½-delen af de eks. lån i ejendom-men. Men vær opmærksom på, at i trods dette begge vil hæfte solidarisk for hele gælden på 2,2 mill. kr.

Skyder din samleverske mere end 200tkr. i ejendommen og anvendes disse til at indfri/nedbringe den eks. gæld i ejendommen, vil ½-delen reelt blive som et udlån til dig, og for at sikre hende, bør der både udfærdiges et gælds-og pantebrev på denne gæld. Sker dette ikke, er hendes udlån til dig uden sikkerhed og dine eventuelle kreditorer vil derfor kunne foretage udlæg i din ½-del af friværdien. Hvad vil der ske, hvis en af jer dør?

Hertil kommer risikoen for en faldende salgspris på ejendommen, som der er redegjort for ovenfor.

Det tilrådes også, at man får lavet en såkaldt “samejeoverenskomst”, hvis flere personer ejer en fast ejendom sammen, så det på forhånd er aftalt, hvordan man skal forholde sig med de løbende betalinger på ejendommen eller hvis en af parterne ønsker at udtræde af samejet.

Søg derfor juridisk rådgivning både til at finde den rigtige løsning, udfærdigelse af skøde, gælds- eller pantebrev og samejeoverenskomst.
Når den rigtige løsning er fundet, kan I begynde at se på, hvad i rent praktisk kan gøre med lånene i ejendommen – men ikke før.