#219914
morsdreng

Som det bliver nævnt ovenfor, er det UDEN betydning, at pengene på børnenes børneopsparing oprindeligt kommer fra dig.

Du kan google spørgsmålet og du vi se, at du ikke en gang må bruge midlerne til barnets konfirmation uden at have fået særlig tilladelse fra Statsforvaltningen. Som det allerede ligger i betegnelsen “forældrekøb”, er det forældrene der køber og børnene som lejer sig ind i det købte, så det giver IKKE – som du tror – børnene deres eget, medmindre det købte senere sælges til børnene, hvilket i givet fald vil betyde ejendomsavancebeskatning, fordi du aldrig har boet i det købte.

Har du i øvrigt taget reglerne for børneopsparing med i dine planer? Pengene skal senest frigives ved det fyldte 21 år og som jeg forsøger at gøre dig klart, er det børnenes penge, og hvem siger de vil bruge indeståendet til køb af fast ejendom allerede som 21 årig.

At du som forældre vil spekulere med dine børns penge er dybt forkasteligt.