#219884
morsdreng

At banken “flytter” rund med dine penge, kalder man modregning. Der er flere betingelser for at dette må/kan finde sted. De vigtigste er, at det skal være tale om penge som tilhører den samme person som også skylder banken penge og at både bankens tilgodehavende og kundens penge er forfaldne til betaling.

Hvis du er i overtræk på en konto i banken eller i restance på et lån, er beløbene forfaldne til betaling og banken kan derfor modregne/overføre penge fra din løn- eller opsparingskonto til indfrielse af eller nedbringelse af dit overtræk/restance. Har du penge stående på en pensionskonto, er disse ikke forfaldne og banken kan derfor først modregne når beløbet kommer til udbetaling ved bindingsperiodens udløb.

MEN banken kan IKKE modregne med så store beløb i indeståendet på din lønkonto, at du ikke har tilstrækkeligt at leve for indtil den næste løn eller indbetaling indgår på kontoen. Det kalder man trangsbeneficiet.