#219638
morsdreng

Mathian – tag at udvis så meget respekt for både trådstarter og andre debattører, at du undlader at komme med dumsmarte bemærkninger og links, der intet har med spørgsmålet at gøre.

Størrelsen på løsøreejerpantebrevet eller gælden i bilen er uden principiel betydning for besvarelsen af spørgsmålet og det samme er bilens værdi ifølge Bilbasen.

Sydbank har 1ste prioritetspant i bilen og udlægshaver/Lån og Sparbank må derfor, som allerede oplyst, afvente at gælden til Sydbank bliver indfriet, idet de næppe vil indfri Sydbank for derefter at realisere bilen – og slet ikke, når de kun har udlæg i trådstarters ½-del af bilen.

Et udlæg forældes efter 1 år, men hvis der er foranstående pant som her, regnes forældelsen fra det tidspunkt hvor den foran- stående panthaver Sydbank er blevet indfriet. Af samme årsag vil Lån & Spår Bank anmelde et såkaldt indbrudspant overfor Sydbank, for bl.a. at sikre sig, at man får underretning når gælden til Sydbank er blevet indfriet.

Når gælden til Sydbank er blevet indfriet ordinært, vil bilen måske have en værdi på ca. 20 tkr. hvori udlægshaver/Lån & Spar kun har udlæg i ½-delen. Man vi i denne situation kunne kræve at få ½-delen af bilens salgspris, eller 10 tkr. At kaste sig ud i en diskussion om salgspris contra salgsprovenu tjener intet fornuftigt formål og det samme gælder Lån & Spars evt. mulighed for at få opløst parternes fælleseje om bilen via retten.

Du kan tro på ovennævnte eller lade være, men jeg har trods alt mere end 25 års erfaring i fogedretssager, både som kreditor og advokat.