#219614
morsdreng

Den der har foretaget udlæg i bilen kan kun kræve bilen solgt når Sydbank er indfriet eller hvis de garanterer, at Sydbanks tilgodehavende med pant i bilen bliver indfriet. Det vil man af indlysende grunde næppe gøre.

Udlægshaver må derfor afvente at gælden til Sydbank bliver indfriet. Når dette er sket har man fortsat kun udlæg i din ½-del af bilen og vil i praksis ikke kunne forlange at bilen sælges, men må afvente at I sælger bilen og kan i så fald kræve af få ½-delen af salgsprisen. Erfaringsmæssigt der ingen forskel mellem salgspris og salgsprovenu ved salg af biler og i øvrigt er det op til udlægshaver at afgøre, om han vil acceptere salgsprisen.