#219564
morsdreng

Når du bliver indkaldt til fogedretten er det fordi du skylder banken penge og fordi gælden er opsagt pga. misligholdelse.

I fogedretten kan man tage sikkerhed (kaldes udlæg) i de udlægsegnede værdier som du måtte have, herunder bilen. Udlæg i bilen er endvidere en forudsætning for at banken kan kræve bilen afleveret, eventuelt med fogedrettens hjælp, og senere sælge den på en bilauktion.

Der er intet at være bange eller nervøs for. Det hele foregår meget civiliseret og i en ordentlig tone. Men det er da meget forståeligt, at en bank som har fået pant i en bil til sikkerhed for en gæld som ikke betales, vil have bilen afleveret for at sælge denne og anvende salgssummen til nedbringelse af gælden.

Kan bilens salgssum ikke indfri gælden, vil du skylde restbeløbet sammen med din kæreste.