#219428
morsdreng

Hvis du er rigtig uheldig, kan du IKKE – eller kun med besvær – slippe af med din lejer igen.

En lejer kan kun opsiges med 1 års varsel, og endda kun hvis ejeren selv skal benytte det lejede. Så salgsprisen for en udlejet ejerlejlighed er lavere, fordi køberen i bedste fald først kan flytte ind i ejendommen mere end 1 år efter købet. Indbringer lejer opsigelsen for boligretten, kan udlejer risikere at opsigelsen tilsidesættes.

Forsøger du at omgå problemet med et tidsbegrænset lejemål, kan du risikere at dette tilsidesættes hvis det ikke er tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold. Ifølge retspraksis er det ikke en tilstrækkelig begrundelse, at ejendommen blev udlejet tidsbegræn set fordi den ikke kunne sælges.

Så ud over spørgsmålene om beskatning af en eventuel fortjeneste (ejendomsavance) og af den løbende huslejeindtægt, er der også en del lejeretlige problemstillinger som har betydning for dine planer.