#219382
morsdreng

Et ejerpantebrev er en speciel og ulogisk konstruktion, hvor ejeren/ejerne giver sig selv pant i deres faste ejendom og derved bliver både debitor og kreditor på pantebrevet. Heraf navnet ejerpantebrev. Ejerpantebreve anvendes som sikkerhedsstillelse, især for lån eller kreditter i pengeinstitutter, men er IKKE et gældsbrev og indeholder derfor intet om forrentning, afdrag eller andre vilkår på den gæld som ejerpantebrevet tjener til sikkerhed for. Et “debitorskifte” på et ejerpantebrev, berører derfor ikke den sikrede gæld.

Køberen af en ejendom kan overtage et eksisterende ejerpantebrev og et pantebrev der indfries før udløb kan ændres til et ejerpantebrev, der beløbsmæssigt modsvarer restgælden.

Da det kun er ejeren/ejerne der kan pantsætte en fast ejendom, kan en person som IKKE er ejer af ejendommen naturligvis hverken udstede et nyt ejerpantebrev eller indtræde som ene debitor/kreditor på et allerede eksisterende ejerpantebrev.

Hvad er formålet med den skitserede konstellation og hvad siger det PI, som i dag har underpant i ejerpantebrevet hertil?