#219272
Toften

Den aftale vi har fået, er jo ikke en aftale som er indgået via et telefonopkald eller et personligt fremmøde. Det er resultatet af ca. 10 års bankarrangement, med en god og sund økonomi, hvor der halvårligt/årligt er blevet forhandlet om satserne.

Forhandlinger og “bliv ved”, var min pointe med indlægget. Det var bestemt ikke hensigten, at fremhæve vores aftalevilkår, så andre i dette forum kunne få navnet på banken og forsøge at indgå samme aftale.