#219138
morsdreng

Her følger uddrag fra PHL´s indlæg af 26.1. på denne tråd.

“Hvis du har lånene i en række kreditforeninger er det ikke nogen større ide i at samle lånene et sted, da din rente nok kun vil stige af det.”

For at forebygge yderligere bortforklaringer fra PHL´s side, henvises til bl.a. Den Store Danske Ordbog, BRF´s hjemmeside m.fl., hvorefter:

Realkredit – separat finansieringssystem for lån, der optages med sikkerhed i fast ejendom, og hvis midler tilvejebringes ved salg af obligationer

Kreditforening – sammenslutning af låntagere, der ved at hæfte solidarisk og ved at give sikkerhed i form af 1.-prioritets-pant i fast ejendom har kunnet opnå fastforrentede, langfristede lån på særlig gunstige betingelser. De lånte beløb kommer ind, ved at kreditforeningerne sælger obligationer på det åbne marked til dagskurs.

Dit indlæg taler for sig selv og gavner absolut ikke din troværdighed.