#219094
morsdreng

Min bemærkning om, at den af HH´s oplyste rente på 8,05% er grebet ud af den blå luft skal ses i sammenhæng med HH´s påstand om, at kreditforeningen højst skulle kunne opkræve en rente på 8,05% på en misligholdt fordring. Som det fremgår af svaret, er der INGEN øvre grænse for renten i den aktuelle situation, dvs. når kreditor er et realkreditinstitut (eller PI eller kredit institut. Det udelukker dog ikke, at der i andre situationer kan være regler der maksimerer renten til 8,05% (procesrenten)

Peter Holm Larsen, der altid ynder at fremføre, at personer der ingen viden har om det de skriver burde undlade at deltage i debatten og udgive sig som man ved noget, skylder efterhånden selv en del forklaringer på sine mange fejlbehæftede påstande på denne tråd.

Hvorfor foreslår PHL spørger at fremleje ejendommen i 2 år, når det kun er en lejer der kan fremleje – ikke en ejer?`

PHL´s påstand om, at det bedre skulle kunne betale sig at lade ejendommen stå tom i 2 år, er en påstand, hvis rigtighed først kan efterprøves om 2 år og som forudsætter en pæn prisstigning i perioden. At PHL, UDEN nogen form for kendskab til ejendom men, dens udgifter, belåning og forventelige prisstigning, mener at kunne lave en opgørelse der beviser hans påstand, må bero på en misforståelse eller det der er værre.

Hvad angår ovenstående indlæg, bør PHL sætte sig ind i rentelovens regler, for der findes faktisk en regel om den maksimale rente på pt. 8,05% som en erhvervsdrivende kan afkræve en forbruger ved for sen betaling. Den gælder dog ikke, hvis forbru-geren har fået kredit, i så fald skal hans fortsat betale den højere rente eller hvis kreditor er et PI, en kreditforening m.fl.

Så hvem er det som er fuldt af sludder, sludder?