#219046
morsdreng

At en bank fraråder at bruge P Finans fordi man ikke kender virksomheden, er en oplysning som ikke kan bruges til noget som helst, netop fordi den er baseret på manglende kendskab til P. Finans.

I dag kan alt findes på nettet, gå blot ind og søg. Så vil man kunne se, at P. Finans ApS er stiftet i marts 2014 og at regnskabet for 2014 viste et underskud på 7 tkr. og en egenkapital på +44 tkr. Altså ikke en virksomhed med en økonomi i “småtingsafde-lingen”, hvor man ikke kan være sikker på at få sine eventuelle indbetalinger retur hvis noget måtte gå galt.

https://datacvr.virk.dk/data/ kan man også se hvem der er direktør i selskabet og hvad denne i øvrigt beskæftiger sig med.
Resultatet medvirkende kun til at forstærke mystikken.