Forside Fora Privatøkonomi Dokumentation for låneaftale Dokumentation for låneaftale

#219004
morsdreng

At banken ikke fremlægger en kopi af dit lånedokument, er i stridt med god pengeinstitutskik.

Til gengæld har banken ingen problemer med at kunne bevise, at du har lånt pengene, idet man kan dokumentere at lånets provenu er blevet indsat på din løbende konto i banken og dermed er tilfaldet dig. Samtidig har du bekræftet og vedkendt dig lånet via dine betalinger af de løbende ydelser på dette. Ender sagen i retten, vil du blive dømt til at betale gælden.

Da du har lånt pengene slipper du KKE for at skulle tilbagebetale dette, selv om banken ikke giver dig en kopi af lånedokumentet. At stoppe med at betale for at fremprovokere en inkassoprocedure vil blive en dyr fornøjelse – for dig.

Du skal dog være opmærksom på, at i dag kan udlånsdokumenter også underskrives elektronisk ved hjælp af din NEM-ID. Om dette er tilfældet, må du selv vide, og i så fald kan banken IKKE fremlæge kopi af et stykke papir med din underskrift, men alene dokumentation for din underskrift med NEM-ID.

Du bør sende en mail til din bankrådgiver og bede om at få en kopi af dit udlånsdokument inden en frist å f.eks. 1 uge. Hvis dette ikke hjælper, skal du klage til bankens klageansvarlige, hvis adresse du kan finde på bankens hjemmeside. Husk på, at samtaler og telefonsamtaler og indholdet af samme er svære at bevise, i modsætning til breve og mails.