Forside Fora Privatøkonomi aon private consulting aon private consulting

#218878
Aonpc

Kære anonyme indlægsholder

I min egenskab af Adm. Direktør og stifter af Aon Private Consulting A/S, vil jeg gerne benytte mig af lejligheden til at kommentere indlægget fra den anonyme indlægsholder.

Aon Private Consulting A/S (APC) har nu eksisteret i 8 år og er delvist ejet af verdens største forsikrings -og pensionsmægler Aon. APC har siden 1.9.2007 opnået en tilgang af 8000 kunder med en samlet pensionsportefølje på over 12 mia. kr.

For at sikre fuld uvildighed blev Lov om forsikringsformidling i 2006 lavet om således, at forsikringsmæglere ikke længere må modtage provision fra pensionselskaberne. Dette betyder, for forsikringsmæglere generelt, at disse ikke længere har samarbejdsaftaler med pensionselskaberne – men alene med kunderne, idet vederlaget fra kunden betales til forsikringsmægleren og altså ikke længere til pensionsselskabet.

Dette sikrer kunderne, ved brug af forsikringsmægler, fuld gennemsigtighed i, hvad de betaler til en forsikringsmægler og for hvilke ydelser og hvad de betaler til pensionsselskabet for forvaltning af deres pensionssopsparing.

Desværre, for danske pensionstagere, findes samme gennemsigtighed ikke ved direkte betjening i pensionselskaber og banker, hvorfor pensionstagerne ikke her kan se, hvad de reelt betaler for hhv. salg, administration og forvaltning.

APC har fuldmagt fra over 8.000 kunder med pensionsdepoter placeret i samtlige danske pensionsselskaber, så det er ikke korrekt, at APC kun har pensionsplaceringer i 3-4 selskaber. APC placerer ikke kundernes pensionsdepoter. Kunderne vælger selv, på baggrund af en ensartet sammenligning af alle produkter i markedet, hvilket produkt, de ønsker. Naturligvis vælger 99% af alle kunder det sammenlignelige produkt med de laveste omkostninger og dermed bedste forudsætninger for højeste afkast.

Ydermere stiller APC en lang række ydelser, såsom nedsparingsplanlægning, arveoptimering etc., til rådighed for vores kunder ligesom APC’s kunder løbende, på digitale platforme og/eller ved fysisk møde, får anbefalet de bedste sammenlignelige produkter afvejet ifht. opsparingshorisont, forvaltningstype, egne præferencer mm.

Slutteligt vil jeg gerne sige, at vores berettigelse ikke alene ligger i formidling, men at sikre vores kunder de bedste forudsætninger for opnåelse af den højeste pensionsopsparing.

Her har vi nøjagtig samme interesse som vores kunder.

Jeg vil altid anbefale, at tage direkte kontakt til os i Aon Private Consulting A/S, hvis man har spørgsmål til omkostninger, analyser mm.

Vores telefonnummer er 70257026 og vi findes også på http://www.apc.dk

Med venlig hilsen

Peter Lindblad
Adm. Direktør
Aon Private Consulting A/S