#218868
thsv

Endnu en tråd hvor 2 forskellige lånetyper sammenlignes!
Adragsfrit hos Totalkredit mod et lån med afdrag hos Jyske!

Som Michael ganske rigtigt skriver er adm.bidraget for F1 med afdrag 0,275% lavere hos Totalkredit. Så besparelsen bliver kun 0,13% givet de oplyste renter.

Men givet at der skal optages tillægsbelåning kan en omlægning til Jyske godt være det billigste, men et tillægslån med afdrag hos Totalkredit kan også komme på tale, hvis de vil beregne den nye belåning på ny, så adm.bidrag for det eksisterende lån formindskes, svarende til 0-67% belåning!
250.000 kr er dog et ret beskedent realkreditlån, der hurtigt vil løbe ind i minimumsbidraget.