#218824
Anonym

Jyske Bank og Handelsbanken – Sparekassen Thy har vist også fået Prioritetslån, men det er måske samme produkt som Nordea/Danske Bank. (jeg kommer ikke til at undersøge det i dag)

Jyske Banks produkt er jeg ikke så kendt i. Handelsbanken tilbyder som vbturbo skriver 3 måneder til 1,25 med afdrag og 1,40 og op til 10 års fast til 2,51/2,71 (tænker det er uden afdrag siden du skriver nedsparing) måske det er det samme i Jyske Bank.

Men mht. nedsparingslån læs evt. lidt på nettet – jeg stoler ikke meget på denkorteavis, men de er inde omkring noget her:
http://denkorteavis.dk/2014/mennesker-med-frivaerdi-kan-fa-nej-til-lan/

Det afhænger måske af hvor i landet I bor og hvor stor jeres gældsfaktor vil blive, om de vil låne jer 60 % som du skriver.

Gældsfaktor –> gæld/bruttoindkomst = faktor.

Finanstilsynet behandler det således:

“Hvis kunden nærmer sig pensionering, dvs. er over 60 år, må gældsfaktoren maksimalt være:
2,0 for kunder med ejerbolig, herunder fritidsbolig.
1,0 for kunder med andelsbolig – forudsat tilfredsstillende økonomi i andelsboligforeningen.
0,3 for kunder med lejebolig, hvor gælden modsvares af aktiver som bil, motorcykel, campingvogn eller
båd.
Dette gælder dog ikke, hvis kunden har en anseelig reel formue fx i form af pensionsordninger o.l.”

Dvs. hvis I vil låne 60 % af 1,3 mio. bør jeres husstandsindkomst være 390.000 kr./pr. år. (jf. finanstilsynets vejledning).

Så er det om bankerne forholder sig til det – eller hvilken alder I har.

Læs evt. selv finanstilsynets vejledning: https://www.finanstilsynet.dk/da/Indberetning/Vejledninger-og-informationer/Vejledninger/~/media/Indberetning/2012/System/AS_vejledning_20121217_2.ashx