#218756
peter holm larsen

Hej Thsv,

Varighed er som du kan se en beregningsformel for kursændringen ved en ændring i den effektive rente – det er en matematisk formel – og dermed næsten vanvid at sige at oblagationskurserne ikke opfører sig sådan i virkeligheden – man kan jo netop se at obligationer med ens løbetid men med forskellig rente sats når kursen komme noget under kurs 100 % mere eller mindre har en tilnærmelsesvis ens effektiv rente.

Er obligationsserier inkonvertibel er der en meget ens effektiv rente uafhængig af rentesats.

At der ikke er fuld sammenhæng med varigheden skyldes værdien konverteringspræmien/ muligheden.

Men er lidt som at sige at brint har en lavere molekyle vægt end ilt. Men uden i virkeligheden er ilt lettere end brint. Men fin et link til et vindenskabeligt studie eller faglig artikel der beskriver at varigheden kun er et teoretisk begreb uden praktisk værdi. Jeg fandt min dokumentation og linkede til underbygning af min påstand – du kommer selv med påstande uden nogen underbygning. Hvis du har ret, hvorfor har ingen andre så beskrevet dit fænomen/din tese.

Hvad beskæftiger du dig egentlig med til dagligt rent erhvervsmæssigt ?