#218754
morsdreng

Med spørgsmålet til om fordringen er “skiftet” til Danske Inkasso inden Trustbuddy´s konkurs, mener forfatteren sandsynligvis, om fordringen er blevet solgt til Danske Inkasso? Hvis dette havde været tilfældet, skulle skyldner have været underrette om, at dennes lån/gæld var blevet solgt/overdraget til Danske Inkasso. Dette nævner trådstarter intet om, så mon ikke gælden blot er blevet taget til inkasso af Danske Inkasso på vegne af Trustbuddy.

Naturligvis bortfalder gælden ikke blot fordi långiver er gået konkurs og skyldner er derfor fortsat forpligtet til at betale gælden.

At opfordre skyldner til at anmode om saldokvittering for at kunne dokumentere sine løbende betalinger er en misforståelse. Saldokvittering er den kvittering som en skyldner får, når han enten har betalt det sidste afdrag/har betalt gælden fuldt ud eller den mindre del af gælden som han skal betale ifølge en akkord med kreditor.

HUSK, at brug af diverse fagudtryk – og især ikke forkert anvendelse af samme – ikke nødvendigvis betyder, at man har den fornødne og tilstrækkelige viden på området.

Din fodnote til samtlige dine indlæg “HUSK, at ingen uvildig rådgivning er uvildig” tyder på, at dine indlæg ikke er skrevet i din egenskab af privatperson, men tværtimod i forbindelse med din tilknytning til en virksomhed som er erhvervsmæssig aktiv på området. Læs i denne forbindelse debatreglerne.