#218682
morsdreng

Tag og søg professionel og sagkyndig bistand.

Når DB vurderer andelens værdi til under 1/3 af udbudsprisen, er der grund til at være på vagt. Hvis jeg var dig ville jeg IKKE lade mig “spise af med” en forklaring om, at forskellen mellem DB´s vurdering og udbudsprisen alene skyldes fejl fra DB´s side.

Der er mange ting der kan spille ind, andelskronen inkl. forbedringer er den maksimale værdi som en andel lovligt kan sælges til, men behøver absolut ikke svare til andelens faktiske handelsværdi, som af forskellige grunde kan være langt lavere. Andels kronen gælder typisk fra en generalforsamling til den næste, og den ændres ikke selv om foreningen i mellemtiden måtte optager yderligere lån, f.eks. til finansiering af om bygning, modernisering eller forbedringer. Har foreningen optaget yderligere et lån på f.eks. 1.000 tkr. vil foreningens egenkapital og dermed værdien af andelene naturligvis falde tilsvarende, forudsat at ejendom-men optages til en uændret værdi, men uagtet dette, vil værdien af andelskronen stadig gælde indtil generalforsamlingen fast-sætter en ny.

Du kan derfor risikere, at købe en andel til en lovlig pris på 2.700 tkr. selv om foreningen ved optagelse af yderligere lån har “ud- vandet” andelskronens værdi. Andelens værdi opgjort pr. købsdagen eller regnskabsårets afslutning kan således være langt lavere end de 2.700 tkr. som blev godkendt på den seneste af generalforsamling, men som først ændres/nedsættes på den kom-mende generalforsamling.

Foreningen økonomi, vedligeholdelsestilstand og evt. manglende opsparing/henlæggelse til vedligeholdelse, har også betydning for fastsættelse af andelens reelle handelsværdi.

Du kan læse mere på http://www.andelsportal.dk, www,bolius.dk + andre steder på nettet. Du bør søge professionel bistand INDEN du underskriver noget som helst.