#218630
morsdreng

I langt de fleste tilfælde klages det over, at PI er alt for langsomme når engagementer skal overføres fra det ene til det andet PI. Her er situationen åbenbart den stik modsatte.

Hvis du ønsker at flytte din konto, og i denne forbindelse har skrevet under på en såkaldt “overførselsanmodning” fanger bordet og den gamle konto vil blive opgjort og overført til dit nye PI, MEDMINDRE dette har garderet sig, ved i anmodningen at anføre, at forudsætningen for denne er, at kontoen/kontiene IKKE er i overtræk. Har man ikke garderet sig og viser kontoen sig at være i overtræk, er dette selvfølgelig ødelæggende for det nye PI´s tillid til dig, idet de måske slet ikke ville have overtaget kontoen, hvis de havde vidst at denne var i overtræk. Det er det gamle PI som reagerer på overførselsanmodningen, opgør kontoen og sender indeståendet til det nye PI. Her var der dog ikke noget indestående at sende, så man har trukket overtrækket på det nye PI. Det skete kan ikke gøres om, medmindre dit gl. PI accepterer at genetablere din konto inkl. overtrækket.

Hvis du kan bevise, at du har aftalt med det nye PI, at overførselsbegæringen først skulle sendes når du gav besked, har PI lavet en fejl. Du har dog ikke lidt noget tab herved, om overtrækket er i det ene eller andet PI, kan være hip som hap.

Tag i stedet og brug dine kræfter på at få løst problemet med den hævning som du mener er sket uberettiget på din gamle konto.