#218584
morsdreng

Sælger du din faste ejendom til en pris der ikke kan indfri din eksisterende pantegæld, vil du efter salget naturligvis fortsat skylde det manglende beløb til panthaverne (her kreditforeningen) uanset om salget sker med panthaverens accept eller på en tvangsauktion. I den sidste situation vil gælden på grund af omkostningerne ved en tvangsauktion være større end ved et salg i fri handel.

Det er som allerede oplyst IKKE realistisk at tro, at andre pengeinstitutter er særligt interesserede i at overtage den gæld du måtte få efter salget af din faste ejendom, bl.a. også fordi du i så fald sandsynligvis også har en negativ egenkapital – skylder mere væk end du har værdier for. Men det har du jo allerede måttet konstatere.

At HalliHallos svar skulle være konstruktivt er en tragisk fejlvurdering. Der findes INGEN lovregler for den maksimale rente som en kreditor må tage, tværtimod er renten på misligholdte fordringer altid meget højere end på normale bankengagementer. De af HH oplyste 8,05% er grebet ud af den blå luft. Hvis der i Danmark fandtes regler om en max. rente, vil man med lethed kunne nedsætte renten på de såkaldte SMS-lån, som kan løbe op i flere hundrede % – og det kan man som bekendt IKKE. Se blot den diskussion der var for godt 1 år siden, hvor spørgsmålet sidst var oppe i presse og politisk.

Mange tror fejlagtigt, at en høj/for høj rente kan reguleres/nedsættes ved hjælp af reglerne om “åger-rente”, men det forudsæt ter et moment af udnyttelse, som stort set aldrig vil være tilstede ved lån fra pengeinstitutter eller finansieringsselskaber.