#218506
morsdreng

Sælger du dit hus med tab, vil dette sædvanligvis komme til at ligge hos den eller de panthavere, der ikke bliver fuldt indfriet i forbindelse med salget. Dine oplysninger tyder på, at det er kreditforeningen som ikke bliver fuldt indfriet, og i så fald har denne allerede pengene “i klemme” og er derfor “født” til at finansiere dit tab. Det er derfor fuldt forståeligt, at banken ikke vil bytte plads med kreditforeningen og overtage finansieringen af tabet.

Har man en gæld på 3-500 tkr. efter salg af sin faste ejendom har man sandsynligvis også en tilsvarende negativ egenkapital og er derfor ikke en attraktiv kunde for andre pengeinstitutter eller finasieringskilder. Du må derfor indse, at du IKKE har meget at handle med i forhold til andre finansieringskilder og trods alt være glad for, at tabet er finansieret og at du er i stand til både at forrente og afvikle dette. Der er mange der ikke er i stand til hverken af forrente eller afdrage deres tab, og det er uligt værre end din situation.

Det kan undre, at der er nogen der giver dig det råd at fremleje boligen, hvilket kun er muligt hvis den er lejet og umuligt hvis det er en ejerbolig. Hvis forslagsstilleren tror, at man risikofrit kan udleje en bolig på en tidsbegrænset lejeaftale, blot lejeperio den højst er 2 år, er det en misforståelse. At det bedre skulle kunne betale sig at lade ejendommen stå tom i 2 år, er en påstand, hvis rigtighed først kan efterprøves om 2 år og som forudsætter en pæn prisstigning i perioden. Som bekendt er det svært at spå – især om fremtiden.