Forside Fora Privatøkonomi Frivillig indfrielse af lån Frivillig indfrielse af lån

#218388
test

For så vidt angår gebyret på 5 kr. for indbetaling via PBS fremgår det af kreditaftalelovens § 13, stk. 2, at der ved opgørelsen af kreditomkostningerne ses bort fra bl.a. “omkostninger ved overførsel af penge”. Det var således berettiget, at indklagede ikke medtog dette gebyr ved beregningen af kreditomkostningerne.