#218386
morsdreng

Mon ikke de 500 kr. er bankens gebyr for at aflyse sit løsørepant eller ejendomsforbehold i bilen?

PI almindelige bestemmelser for lån og kreditter giver typisk kunden ret/lov til at indfri lån med variabel rente til enhver tid, mod at betale påløbne rente og OMKOSTNINGER.

Spørgsmålet har været behandlet i kendelse nr. 314/1999 fra Pengeinstitutankenævnet, der fandt, at gebyret skulle have været medtaget i de kreditomkostninger som var oplyst ved lånets etablering. Da dette ikke var tilfældet, var kreditomkostningerne ikke angivet i overensstemmelse med kreditaftalelovens § 9, nr. 3, jf. § 13. Derfor var det pågældende PI, jfr kreditaftalelovens § 23, stk. 2, ikke var berettiget til at kræve aflysningsgebyret.

Så konklusionen er, at uanset hvad gebyret på 500 kr. faktisk dækker, skal dette have været oplyst i og medtaget i de kreditop-lysninger du fik blev oplyst ved lånets etablering, og det er derfor ikke nok, at gebyret fremgår af PI´s almindelige bestemmelser for lån og kreditter og/eller dens gebyroversigt.