#218350
test

Nu er det jo nok en noget tænkt situation at en bank sku ønske at kontakte en tandlæge med mindre de har en grund til det. Hvis de har en grund til det kan jeg ikke unidelbart forstå hvad grunde skulle være. Så vidt jeg husker er det kun kontakten fra banken til kunde der er reguleret af reglerne om god skik .

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170595#Bil1

Men held og lykke med klagen