Forside Fora Privatøkonomi Salg af sommerhus Salg af sommerhus

#218346
morsdreng

Har du meddelt banken, at du ikke sælger din andelsbolig alligevel, vil der naturligvis IKKE være nogle papirer vedrørende salget som bankrådgiveren kan anmode administrator om at få tilsendt. I øvrigt er foreningens/administrators rolle begrænset til at afgive oplysninger til sælger i forbindelse med salget, godkende køberen, modtage købesummen og efterfølgende afregne denne, efter fradrag af foreningens eventuelle tilgodehavende til sælger eller en eventuel panthaver. Så også af denne grund kan det undre, at man kontakter administrator og ikke dig.

Så alt tyder på, at der er tale om en misforståelse. Enten har du ikke oplyst banken, at du alligevel ikke vil sælge, eller også har din Bankrådgiver ikke fattet budskabet.

Så dit spørgsmål om hvorvidt banken må kontakte administrator kan ikke besvares entydigt. Det er under alle omstændigheder ikke korrekt, når det oplyses, at banken kan kontakte hvem de vil, blot den ikke bryder sin tavshedspligt. Banken skal overholde reglerne om god skik for pengeinstitutter, og kan naturligvis ikke uden gyldig og god grund kontakte en kundes læge, tandlæge, købmand, fodplejer, leverandører, udlejer, andelsboligforening eller dennes administrator m.fl. for at få oplysninger om kunden fra den pågældende.

Hvis jeg var dig ville jeg sende en mail til banken og oplyse, at du har erfaret, at banken har rettet henvendelse til andelsboligfor-eningens administrator for at få tilsendt papirer vedrørende salget, hvilket du står uforstående overfor, når de den xx.xx.xxxx har meddelt banken, at andelsboligen alligevel ikke bliver solgt. Det vil enten lukke sagen, eller give dig en forklaring på hvorfor banken har rettet henvendelse.