#218222
Den interesserede

Mere af samme skuffe: Det er jo ikke så svært …

Eksempler for den langsigtede investor med
mellem risikovillighed

Her kan du se eksempler på, hvordan en langsigtet investor med mellem risikovillighed kan fordele sine investeringer. Alle eksempler tager udgangspunkt i investeringsstrategien køb og behold og Maj Invest-investeringsbeviser.

Minimer omkostningerne

Som investor kan du ikke kontrollere, om markederne går op eller ned. Derimod bestemmer du selv, hvor mange omkostninger du vil betale. Investeringsforeningen Maj Invest er i følge analysehuset Morningstar Danmarks billigste investeringsforening med aktivt forvaltede produkter. Du kan også minimere dine omkostninger ved at undgå at købe og sælge for ofte. Læs mere om investeringsstrategien køb og behold nedenfor. Hvis du ønsker at ændre fordelingen i din portefølje, kan du overveje, om det kan gøres i takt med, at du placerer nye investeringer. Omlægninger bør aldrig ske uden at tage højde for skat og omkostninger.

Køb og behold

Køb og behold er en effektiv investeringsstrategi for de fleste investorer. Filosofien bygger på, at det for investor er meget svært at ramme de optimale tidspunkter for køb og salg. Den almindelige investor vil derfor alt for ofte gå glip af en stigning eller tage et for stort tab, da han typisk køber eller sælger for sent. Høj handelsaktivitet kan derfor let føre til høje handelsomkostninger uden at give højere afkast på investeringerne. Køb og behold-strategien går derfor i al sin enkelhed ud på at placere sine nye investeringer omhyggeligt efter sin risikoprofil og derefter beholde dem, til pengene en dag skal bruges.