#218136
peter holm larsen

Hvis du tænker på situationen at du optager et F3/5 lån nu og så om 3-5 år lægger det om til et fastforrentet lån og renten så er steget fra 3% til 4%?

Situationen er så at du de næste 3/5 år vil betale en rente på 0,9/1,2% efter skat i de 3-5 år mod en rente på 2,9% efter skat.

Har du optaget det faste 30 årige lån i dag til 3% vil du sådan meget simplificeret kunne skære ca. 10-12 % af restgælden hvis renten er steget til med 1%-point – efter skat.

Da du i de 3/5 år har betalt 6%/8,5% vil der således være en mindre økonomisk fordel på 4-6% efter skat ved at have optaget et fastforrentet lån – men det er under forudsætning at renten er steget med 1%, og du vælger at lægge om til fastforrentet lån.

Om det er en fordel om 3/5 år, vil igen fordre, at du forventer renten stiger yderligere.

Optog du det fastforrentede lån i dag og omlagde til F3/F5 ville du modsat også spare 4%/6%.

Men i bund og grund er det lidt om man vil holde Flex lån eller ligge i fast rente – eller man vil lægge og konvertere rundet løbende. Et hvert lån og lånekombination indeholder en risiko og muligheder for gevinst/tab.