#217946
HalliHallo

Killernetdk:

I princippet var det da mig, der burde indberette dig, men bare rolig, det kunne jeg aldrig drømme om, da jeg syntes det er meget barnligt. Din kritik syntes endvidere at være helt malplaceret, men du har sikkert en grund til at fare sådan frem. I en anden tråd for nylig gjorde du nøjagtig det samme.

I øvrigt har jeg aldrig forbrudt mig mod Mybankers regler, og hvis man ikke har lov til at spørge ind til en gammel skribents motiv til at stille et ret simpelt spørgsmål, der er stillet utallige gange, så ved jeg ikke hvad…………

Endvidere har jeg rettet ikke ubetydelige fejl herinde, om det så gælder gældssanering eller en banks modregning i en pensionsordning ved dødsfald, og det er din tilsyneladende gode ven “Michael” jeg har måttet rette flere gange. Ofte har “morsdreng” heglet ham igennem, fordi han ofte udtaler sig om ting, han ikke har viden om og morsdreng mener, det skyldes hans manglende uddannelse indenfor finanssektoren.

Jeg erkender gerne, at jeg stiller en del spørgsmål til flere af indlæggene, men mener, efter min opfattelse, at det altid er relevant, så det ikke bliver alt for overfladisk, som det ofte bliver.

Se bare i denne tråd, hvor man nu diskuterer om 35.000 kr. er en høj løn eller ej, ja, det er det for nogen, der måske er ansat i et lavlønsfag, hvor lønnen kun er det halve. En kontorchef tjener omkring 70.000 kr. om måneden og en overlæge omkring 100.000 kr. for ikke at nævne en bankdirektør, der har 10 gange så meget, 300.000-500.000 kr. månedligt, hvor 35.000 kr. så er en yderst ussel løn. Er diskuteret før og hvad kan man bruge det til?

Jeg syntes med andre ord, at du burde se og få bugt med din indestængte harme, det øderlægger forkorter dit liv, for tilfredse og glade mennesker lever oftest længere.

Glædelig jul til alle her på Mybanker.

Anders