#217934
Michael

Prøv nu at se på hvad Syfax skriver: Det er 36K inklusiv opsparing og husholdning på tilsammen 10K. Altså er der faste udgifter for 26K. Med et krævet rådighedsbeløb på 15K giver det 41K i alt hvilket nogenlunde svarer til en løn på 70K før skat eller 35K pr. person. Det er absolut ikke nogen usædvanlig høj løn.

Og i øvrigt er Syfax ét eksempel ud af mange hvilket er årsagen til at jeg henviser til Danmarks Statistik hvis man vil have nogle ordentlige data.