#217832
ElkHorn

Selvfølgelig ejer barnet midlerne. Dette er dog en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning. Der kan, som nævnt tidligere, være tilfælde hvor afkastet beskattes hos forældrene.

Aktieindkomst har ikke noget med kapitalindkomst at gøre i skattemæssig forstand, så her blander du tingene sammen.