#217784
ElkHorn

Ja, beskatningen er, i nogle tilfælde, anderledes når pengene kommer fra bedsteforældre. De risikerer ikke at afkastet bliver beskattet hos dem selv, når de give pengegaver til børnebørn.

Det link viser at kapitalindkomst indgår i den skattepligtige indkomst, til hvilken man kan bruge personfradraget.
At personfradraget kan bruges til kapitalindkomst kan du teste med dette regneark (http://www.tax.dk/beregn/skat16.htm), eller på Skat’s hjemmeside ved at taste forskellige scenarier ind i din forskudsopgørelse.

Jf. kildeskattelovens § 5, stk. 1. Renter af et gavebeløb, som barnet har modtaget af sine forældre, beskattes dog hos forældrene, jfr. § 5, stk. 2: http://www.tax.dk/pjecer/boerns_frikort.htm

Er gavebeløbet fra bedsteforældrene, beskattes det hos barnet selv: http://www.tvc.dk/sites/default/files/article/2014.02.08_spoerg_om_penge_0.pdf