#217706
test

Der er helt bestem ingen der kan tvinges til at forblive kunder i en bank mod deres vilje. Men har man gæld eller kautioneret for en gæld hænger man natuligvis på den forpligtigelse,