#217036
peter holm larsen

Kære John,

Nu næppe Mybanker der trak artiklen i Børsen – det er jeg ked af at sige – det gik vel hvis vi begge skal være ærlige om de mange virksomheder der var blevet politianmeldt.

Tror at grunden til at netop Kompan og mybanker blev fremhævet – vel i retfærdighedens lyst set journalistisk set var – at man må forvente at en af Danmarks største virksomheder må kunne forventes at kende reglen i selskabsloven – særligt set i lyset af at de er ejet af LEGO og ligeledes at et site som mybanker som er et forum omkring økonomi og rådgivning må formodes at kende en af de mest grundlæggende bestemmelser i selskabsloven.

Og det er korrekt at overtrædelsen er vurderet til ikke at blive politianmeldt – men det skal så blot erindres at selskabslovgivningen jo selvstændig indeholder afgiftselementer som sanktion.

Hvis jeg skal være lidt fræk – og tænker jeg godt kan tillade mig det – udfra dit svar om manglende politianmeldelse – som at det dermed bagatellisere forbrydelsen – vil jeg nævne at nogle af de største pålæg af bøder for overtrædelse af skatte og afgiftslovgivningen i Europa ikke har givet anledning til politianmeldelser men blot Bøder fra de respektive myndigheder på i enkeltsager op til 3 cifrede mio. beløb.

Så politianmeldelse er blot til info ikke det hyppigste strafsanktioner ved overtrædelse af selskabslovgivningen – der er afgifter.

Og er du i tvivl – vil jeg blot give et eksempel. Selskabslovgivningen indeholder regler om indsendelse af årsrapporten inden for en frist. Overtrædelse heraf medføre som hovedregel en afgift til den ansvarlige ledelse eller tvangsopløsning af selskabet og reelt aldrig politianmeldelse. Hvis argumentet der skulle være – jeg jeg overtrådte loven – og blev ikke politianmelde – jo så betyder det ikke noget.

Tro mig en sådan handling fra Danske Bank, Delloite eller Mærsk ville også skabe en forside og ødelægge deres image. Tag bare Danske Banks imagedyg efter en uheldig sag om bidrag! De er vel reelt først ved at komme sig efter en række skændsels år.

Jyske Bank med deres Gibraltar arrangementer blev ikke politianmeldt ! Men tror du også vil være enig i – det har ikke gavnet deres image.

Lars lykke blev ikke politianmeldt for overtrædelse af lovgivningen i forbindelse men hans famøse tøjsmag – men gavnede ham heller ikke.

Alle overlevede – men historierne har kostet dyrt og skadet renometet – det tror jeg selv Lars Lykke og Andres Dam vil bekræfte – selv om intet blev politianmeldt.

Som spritbilisten der kørte hjem med en promille på 2,0 med 150 km i timen ned af villavejen – der stolt udbryder dagen efter – jeg blev jo ikke politianmeldt – så jeg har ikke gjort noget forkert eller ulovligt. Trist nogle kan have den holdning.

Eller personen der stolt indrømmer at snyde med reglerne for tilskud som eneforsørger – konkludere – jeg er aldrig blevet politianmeldt – så har jeg ingen problemer men at jeg snyder.

Hovedparten af vores retsystem og moral handler netop om vi overholder loven selv om det rent økonomisk kan betale sig at overtræde love.

Kun hardcore forbrydere der omregner timeprisen for at side i fængsel op mod hvor meget de kan stjæle uden at blive opdaget.

Den tyv har heller ikke min sympati – selv om hans timeløn skulle være mange gange højere end min!!!

Det viser blot foragt for samfundet at have det syn!