#216900
Birgit Ibsen

en sen kommentar 20.11.15
vi har som Privat Banking kunder, været med i Pengeplan siden 2012 , med investeringsbeviser i 10 stk Sydinvest afdelinger som alle havde positive afkast , i 2013, i 2014 (vi opnåede -omkostninger afkast 3-4%) , indtil april 2015,var afkastet +20%, men således ophørte medvinden for alle vore investeringbeviser i Sydinvest , vi spurgte ind til Pengeplan rådgiver om ændringer af
portofølgen for reducering af fortsatte tab.
Herved viste Pengeplan v Rådgiver fra sin skræmmende side.
“vi kunne alene få indflydelse ved at opsige Pengeplan og afregne alle omkostninger til Sydbank”
Vi trådte vande til trods for daglige tab på investeringsbeviserne , lørdag før Black Monday august , hvor vi opsagde Pengeplan
Sydbank havde mærkværdigvis ikke modtaget opsigelsen, men senere fundet denne.
Alt dette resultere i at Sydbank opkrævede os 4.400 kr for Pengeplan`s administration, til trods for at vi Black Monday var
i negativ afkast med 2%
Så vogt Jer !! (tilbud ved: Underholdning,Guldkort,Pengepleje,Fordele Goder) får i som naive modtagere, lov til at betale dyrt senere.

BI