Forside Fora Privatøkonomi Undgå tilbagebetaling af SU Undgå tilbagebetaling af SU

#216876
morsdreng

Det er hvis ikke kun spørgeren der “befinder sig på et infamt lavt niveau”? Det mindste et spørger kan forlange, er et ordentligt og sobert svar.

Et pengelån skal naturligvis tilbagebetales med renter og eventuelle omkostninger. Men når det er sagt, vil en kreditor ofte være indstillet på at eftergive en større eller mindre del af gælden, hvis låntager kan dokumentere, at denne ikke har økonomisk mulighed for at tilbagebetale gælden fuld ud. Men det kan man næppe kalde at slippe for at betale, og kreditor vil altid sikre sig, at skyldner betaler det maksimale af hvad der er muligt.

For eftergivelse af studielån findes der særlige regler, alt efter om uddannelsen, hvortil der er blevet ydet SU-lån er blevet gennemført, om skyldner har fået arbejde indenfor “faget” og hvor mange år der er gået siden uddannelsen blev afsluttet. De nærmere regler kan man uden store problemer finde på nettet. Nedenfor et uddrag fra http://www.borger.dk:

Du kan få eftergivelse, hvis du ikke er i stand til, og ikke, inden for de nærmeste år, har udsigt til at kunne opfylde dine gældsforpligtelser og eftergivelsen vil føre til en varig forbedring af dine økonomiske forhold.

Du kan som hovedregel ikke få eftergivelse, hvis
dine økonomiske forhold er uafklarede
du eksempelvis er på barselsorlov, studerende, lige er blevet færdig med din uddannelse, på kontanthjælp eller lignende
du ikke er blevet tilbagebetalingspligtig
du ikke har vist vilje til at betale af på gæld
du kun har betalt af på gælden i en kort periode
du har betydelig gæld til private kreditorer.

Hvis din gæld til private kreditorer er så stor, at eftergivelse af din offentlige gæld ikke medfører en varig forbedring af dine økonomiske forhold, kan du ikke få eftergivelse. Du har derimod mulighed for at søge offentlig gældssanering.