#216836
morsdreng

Man kan læse om emnet på forbrugerombudsmandens hjemmeside og på dennes vejledning om gebyrer.

Udgangspunktet er, at der kan opkræves gebyr af en forbruger i en eksisterende aftale, såfremt dette fremgår af aftalen – ellers er det ulovligt.

Ifølge vejledningen, skal ændring af gebyrer eller opkrævning af nye gebyrer i et løbende kontraktforhold altid varsles med en rimelig frist, inden de får virkning for forbrugeren.

Alle former for ændringer skal varsles, men er der tale om en væsentlig ændring eller om indførelse af et nyt gebyr, skal varslingen ske ved individuel kommunikation over for forbrugeren, jf. § 15, stk. 3. Betydningen af § 15, stk. 2, ligger derfor navnlig i kravet om varsling med en rimelig frist.

Så hvis spørgeren er blevet varslet om gebyret, er der næppe noget at gøre og misæren skyldes i så fald hans egen passivitet. Kan banken IKKE dokumentere, at det nye gebyr er blevet varslet på korrekt vis, er det ulovligt og bør derfor refunderes.