Forside Fora Bolig og realkredit Slettet fra rki Slettet fra rki

#216762
morsdreng

Hvis en kreditor har registreret dig på grund af en gæld, slettes registreringen i RKI/Experian efter 5 år eller når du har betalt gælden.

Oplysningerne som Experian får fra Statstidende er tvangsauktion, konkurs, rekonstruktion (hed tidligere betalingsstandsning), tvangsakkorder og gældssanering. Her gælder særlige regler for hvornår registreringen slettes alt efter om registreringens årsag.

Oplysninger om, at der er indledt en sag om gældssanering, skal slettes efter 5 år, eller når gældssaneringen er endeligt god-kendt af retten. Hvis gældssaneringen bliver nægtet, ophævet eller tilbagekaldt, skal oplysningen slettes senest 1 år efter skifte-rettens afgørelse. Oplysninger om, at en gældssanering er godkendt af skifteretten, skal slettes med det samme. Hvis gældssa-nering går ud på betaling af et engangsbeløb, eller hvis du betaler den nedskrevne gæld tidligere end 5 år, kan du kræve at blive slettet, når gælden er betalt.

Oplysninger om en tvangsauktion skal som udgangspunkt slettes efter 5 år. Hvis tvangsauktionen bliver aflyst, skal oplysningen slettes efter 1 år. Hvis tvangsauktionen bliver betalt, skal oplysningen slettes senest 2 år efter betalingen. Dette gælder også, hvis tvangsauktionen bliver betalt ved gældssanering. I det tilfælde regnes de 2 år fra godkendelsen af gældssaneringen.

Oplysninger om konkurs skal som udgangspunkt slettes efter 5 år. Hvis konkursen bliver afviklet ved betaling eller ved gælds-sanering, skal oplysningen slettes senest 2 år efter betalingen.