#216732
Michael

Politiet håndterer kriminalitet – ikke om lånebetingelser er rimelige eller ej.

Nej, du skal ikke handle ejendommen for at få genvurderet bidragssatsen hvilket fremgår helt tydeligt af det link du selv har givet:

“Bidragssatsen på det nuværende lån fortsætter som udgangspunkt uændret på det nye lån. Skifter du lånetype
ændres bidragssatsen dog til den sats der gælder for den valgte lånetype.
Forhøjer du lånet med mere end 100.000 kr. eller vælger du afdragsfrihed i mere end 3 år beregnes bidragssats
på ny. ”

En omlægning af lånet vil derfor medføre en ny bidragssats.

PS: Husk at bidragssatsen også ligger fast selvom ejendommen falder i værdi hvorved belåningsgraden stiger. Dette har mange nydt godt af (hvis man kan formulere det sådan) efter finanskrisen hvor ejendomspriserne faldt kraftigt.