#216642
morsdreng

Nej det er noget sludder. Selv om du ikke betaler, kan du højst være registreret i RKI i 5 år, regnet fra det tidspunkt hvor du tidligst opfyldte betingelæserne for at kunne indberettes til RKI.

Når du har betalt hvad du skylder, er kreditor forpligtet til straks at slette din registrering.

Hvis din registrering stammer fra Statstidende, f.eks. konkurs, rekonstruktion, gældssanering eller tvangsakkord, gælder der særlige regler for hvornår registreringen slettes.

Du kan i øvrigt læse mere herom på http://www.Experian.dk