#216582
morsdreng

DU kan IKKE købe huset og samtidig få eftergivet din gæld.

Så hvis du tror, at din ægtefælle/samlever eller børn kan købe huset og derefter udleje det til dig, er det ikke sikkert at dit regnestykke går op. I en gældssanering ser man også på, om dine udgifter til bolig m.m. er rimelige.

Enhver kan købe på tvangsauktion – også medlemmer af din familie, forudsat at de kan få finansieret budsummen og omkostnin- gerne. Husk på, at den der byder skal medbringe en bankgaranti på tvangsauktionen.

Men tag og drøft spørgsmålet med kurator, det er også ham der på dine vegne skal indgive ansøgning om gældssanering under konkurs. På dette forum ved vi kun hvad du har oplyst, og det er ikke meget, hvorimod kurator har kendskab til både huset og dine forhold, så hør hvad hans holdning til sagen er..