#216574
morsdreng

Når du er gået konkurs, har du mulighed for at søge gældssanering under konkurs, hvor du kun skal betale i 3 år i stedet for 5. Tag og tal med kurator i dit konkursbo herom, han har faktisk pligt til at orientere dig om muligheden, der forudsætter at ansøgning om gældssanering indgives INDEN konkursboet afsluttes.

Den pris der opnås på en auktion eller en tvangsauktion er pr. definition prisen i handel og vandel, uanset hvem der måtte være køber. Men igen tag også og drøft dette spørgsmål med kurator.

Men da der er krav om, at alle huse der sættes på auktion annonceres på rette og korrekt vis, vi dit familiemedlem kun kunne købe huset i konkurrence med eventuelle andre liebhavere.