#216570
peter holm larsen

Hej Ditte,

Der siges meget vrøvl herinde desværre.

Først og fremmest har det jo været flot i har kautioneret for børnehaven. Jeg kunne nemt have gjort det samme – og har god økonomisk forstand.

Der er som der skrives forskellige former for kaution – overordnet selvskyldner eller simpel kaution. Selvskyldner er den mest vidtgående og mest anvendte. Der skal fordringshaver blot konstatere at skyldner ikkebetaler så kan kravet rejses mod kautionist.

I har dog for det beløb i skal udrede fuld regres ret som det kalder mod skyldner her børnehaven. Jeres situation er dermed reelt helt som havde i et lån i al væsentlighed.

Udfordringen er nok at børnehaven ikke har penge til at betale nu og her. Der er så reelt 3 muligheder. 1) eftergive beløbet , 2) lave en frivillig aftale med børnehaven – som begge parter kan blive enige om eller 3) indgive konkursbegæring mod børnehaven med den konsekvens at den forventelig må lukke – og jeres krav dermed helt eller delvis vil være tabt , med mindre andre vil gå ind og kautionere helt eller delvist.

1) og 3) kan være jeres helt egen beslutning. En indgivelse af en konkurs vel typisk koste ca 30.000 kr som børnehaven skal betale hvis den har penge hertil , hvis ikke kommer de der indgiver konkursen til at hæfte herfor. Udgifter til kurator har dog forrang for anden gæld, så der vil som regel være dækning herfor i boet.

Men løsning 3 er nok også den triste udgang på en god sag og et godt hjerte. Men vil børnehaven ikke være med på løsning 2 evt en mindelig afdragsordning over 10 år og evt derefter eftergivelse af en andel heraf efter 10 år – ja så har i kun løsning 1 eller 3.

Iøvrigt skal i være opmærksomme på forældelsesreglerne for jeres krav som under visse omstændigheder kan forældes efter 3 år fra i har betalt långiver – men mindre låntager anerkender kravet og godtager at fravige forældelsen eller i får for go kravet.

Men få synes jeg en god snak ned børnehaven – håber i begge har samme interesse.

Men synes det er en flot gerning i hat gjort. Jeg hat selv støttet en bus fritidshjemmet – ikke af økonomiske årsager for mig – men af hjerterum til institutionen.

For ikke alt skal gøres af økonomisk rationale og gevinst som nogle synes.