#216524
thsv

Fingrene væk fra afdragsfrit fastforrentet obl.lån, det bliver alt for dyrt i forhold til blot at afdrage på begge lån sideløbende.
Og kursen på 3½% er alt for lav i forhold til 3% lånet til at det er aktuelt.

Risikoen ved F-kort lån er overdrevet, da renten er variabel og ændres hver 6. måned, så kursen vil altid være lige under 100 og ikke kunne stige voldsomt som f.eks. et F5-lån med påtrykt rente på 2% kan!

Givet dagens kurser ville mit valg være 3% med afdrag ved fastforentet, om end 2½% lånet også er inde i billedet, hvis kursforskellen mindskes en smule.
Jeg ville dog vælge F-kort afdragsfri og få banket banklånet af hurtigst muligt og så begynde at afdrage på F-kort, som så ikke er så voldsomt følsomt overfor rentestigninger, når man kigger på nettoydelsen. Rentestigning => mindre afdrag => lille stigning i nettoydelse. I den afdragsfri periode slår evt. rentestigninger direkte igennem på ydelsen.
Alternativt F3-lån, som er rimeligt i rente og ikke bundet så lang tid som F5-lånet, der er en ulv i fåreklæder.
F3-lånet har aldrig meget langt til refinansiering og renten er tæt på F1-renten så kursrisikoen på dette er beskedent modsat F5-lånet med noget højere rente og længere tid mellem hver refinansiering og det yder ingen bekyttelse mod rentestigninger som et fastforrentet lån gør.
Men nu er dit lån beskedent og derfor ikke modent til omlæggelse, så vælg lånet der er tættest på F1, altså F-kort.